Mageo Picture Uploader - HTTP upload   Adresa bobrázku:      Tři a pět je:     
 [ Upload bobrázku z počítače ]  -  [ About - FAQ - registrace - pindy o MPU - atd... ]